Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger

I løpet av mai/juni 2018 vil personopplysningsloven erstattes av en europeisk regulering (GDPR - General Data Protection Regulation).

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Midtkraft AS og datterselskapene Midtkraft Strøm AS og Midtkraft Nett AS er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan Midtkraft behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Ved etablering av et kundeforhold registreres og innsamles personopplysninger. I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen.

Formål

Midtkraft behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål:

  • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde
  • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg
  • Gjennomføring av markeds- og kundeanalyser

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av Midtkraft, og har derfor rett til:

  • Å få en oversikt over de opplysninger som behandles
  • Å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres
  • Å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses
  • Å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet
  • Å kreve at personopplysninger som behandles av Midtkraft utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig, f.eks en annen strømleverandør. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet).

Dine forespørsler eller krav angående punktene over vil bli vurdert av Midtkraft i hvert enkelt tilfelle. Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte Midtkraft.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top