Webkamera

Midtkraftfondet 2017

"Midtkraft-fondet 2017"

Vi støtte opp om idretten og kulturlivet i Modum og Sigdal. 
I 2017 vil vi også bruke 200.000 kroner til dette viktige formålet.

Midtkraft lanserte i 2015 et fond til støtte for lag og foreninger i Modum og Sigdal.
For oss er det viktig å vise at vi bryr oss om lokalmiljøet vi jobber i. Vi mener at støtte
til aktiviteter innenfor kultur og idrett er en god måte å ta et samfunnsansvar på.
Tidligere har vi bidratt bredt med større og mindre beløp. Det skal vi fortsette med,
men vi vil nå gjøre en tydeligere innsats mot enkelte tiltak som idretten og kulturen
trenger penger til.

”Midtkraft-fondet 2017” er på 100.000 kroner. Det deles ut 50.000 kroner til ett stort
prosjekt, og 25.000 kroner til to mindre prosjekter. Dersom din klubb, forening eller
idrettslag ønsker å konkurrere om disse midlene, må du søke om penger fra
”Midtkraft-fondet 2017” innen 15. desember i år.

Søknaden skal kort beskrive tiltaket det søkes midler til, gjennomføringsperiode og
ferdigstillelsesdato. Det kan søkes om støtte både til anleggstiltak, sportslige eller
kulturelle prosjekter og arrangement. I tillegg setter vi av en pott på ytterligere
100.000 kroner også i 2017. Disse pengene skal gå til forespørsler om støtte til
arrangementer i Modum og Sigdal. Denne potten deles opp i mange beløp avhengig
av den totale søknadsmassen.

Vi håper at mange lag og foreninger har lyst til å konkurrere om de midlene vi stiller
til rådighet. Vi mener det er svært viktig å bidra til tiltak som relateres til aktivitetstilbud
for barn og unge. Et engasjert og aktivt foreningsliv gjør lokalmiljøet rikere. Det vil
vi i Midtkraft gjerne støtte opp om.

Alle lag og foreninger i Modum og Sigdal kan sende sin søknad her på siden vår,
velg mellom linkene ”Midtkraft-fondet 2017” og ”Støtte til arrangement”.
Midtkraft offentliggjør tildelingen 15. januar 2017.

De som får støtte må påregne Midtkraft profilering etter avtale.

Måleravlesning, prøveavregning, fakturaoversikt, med mer.
» Glemt passord
» Opprett passord

KUNDESERVICE

32 78 32 78

post@midtkraft.no

Design og utvikling av Catch Media.