Om Midtkraft

Vi er Midtkraft
- din stabile netteier

Midtkraft drifter og vedlikeholder strømnettet i Modum og Sigdal. Vi drifter kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk.

Foto: NYG Reklame

Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap. Kraftomsetningen ivaretas gjennom datterselskapet Midtkraft Strøm AS. Midtkraft har fibernett eller radionett fram til de fleste telefonsentralene i Modum og Sigdal. Det betyr at over 99% av innbyggerne kan få en bredbåndstjeneste basert på ADSL og radioløsninger. Bedrifter tilbys løsninger med fiber eller via telefonsentralene. Det er i dag to tjenesteleverandører som benytter vårt fibernett for å levere bredbånd lokalt via fiber, ADSL eller radio. Det er 47 ansatte i Midtkraft og vårt hovedkontor ligger på Nedmarken.

Selskapsstruktur

Ledelsen i Midtkraft AS består av

John-Arne Haugerud Adm. direktør Tlf. 32783280 Mob. 90115337
Odd Røvang Produksjonssjef Tlf. 32783250 Mob. 93066745
Gjermund Rønning Administrasjonssjef Tlf. 32783260 Mob. 95864670
Geir Stang Leder nett Tlf. 32783261 Mob. 99289844
Trond Lindseth Markedssjef Tlf. 32783288 Mob. 99289828

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top