Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Om Midtkraft

Vi er Midtkraft
- din stabile netteier

Midtkraft drifter og vedlikeholder strømnettet i Modum og Sigdal. Vi drifter kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk.

Foto: NYG Reklame

Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap. Kraftomsetningen ivaretas gjennom datterselskapet Midtkraft Strøm AS. Midtkraft har fibernett eller radionett fram til de fleste telefonsentralene i Modum og Sigdal. Det betyr at over 99% av innbyggerne kan få en bredbåndstjeneste basert på ADSL og radioløsninger. Bedrifter tilbys løsninger med fiber eller via telefonsentralene. Det er i dag to tjenesteleverandører som benytter vårt fibernett for å levere bredbånd lokalt via fiber, ADSL eller radio. Det er 47 ansatte i Midtkraft og vårt hovedkontor ligger på Nedmarken.

Selskapsstruktur

Ledelsen i Midtkraft AS

John-Arne Haugerud Administrerende direktør Mobil 90115337
Odd Røvang Produksjonssjef Mobil 93066745
Gjermund Rønning Administrasjonssjef Mobil 95864670

 

Ledelsen i Midtkraft Nett AS

Bjørg Hvidsten Daglig leder Mobil 99289831
Geir Stang Leder nett Mobil 99289844

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top