Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.
Nett- og fibervirksomheten i Flesberg Elektrisitetsverk er nå en del av Midtkraft. Vi arbeider med å slå sammen hjemmesider, sentralbord og epost. Inntil dette er gjennomført ber vi kunder i Flesberg fortsatt benytte telefon 32 76 07 00, www.fe.no og firmapost@fe.no for kontakt, informasjon om tjenestene og tilgang til Kundeweb. Strømkunder betjenes nå av Kraftriket som nås på 32 14 10 00 eller epost kunde@kraftriket.no. Fra og med oktober vil Kraftriket fakturere kraft og nettleie på en samlefaktura for strømkundene.

Om Midtkraft

Vi er Midtkraft
- din stabile netteier

Midtkraft er eid av Modum kommune (50,84%), Sigdal kommune (26,50%) og Flesberg Elektrisitetsverk AS (23,66%). Strømnett og bredbånd er kritisk infrastruktur, og det er eiernes mening at utbygging, drift og vedlikehold best sikres ved lokalt eierskap. Slikt eierskap sikrer også opprettholdelse av lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

Foto: NYG Reklame

Midtkraft AS er morselskapet som leverer administrative tjenester til datterselskapene Midtkraft Nett AS og Midtkraft Strøm AS.

Midtkraft Nett eier strømnettet og har konsesjon for å drive nettvirksomhet i de tre kommunene. Totalt har selskapet ca 18500 nettkunder.

Midtkraft Strøm har ansvaret for kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Totalt produseres det ca 260 GWh årlig i disse anleggene. Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap.

Utbygging, drift og vedlikehold av fibernett har vært en prioritet i Midtkraft Strøm de siste årene. Mer enn 4000 kunder får internett og andre innholdstjenester levert via vårt nett. I Modum og Sigdal er Modum Kabel-TV og RingNett tjenesteleverandør, mens kunder i Flesberg får tjenester fra Numedal Fiber AS. Midtkraft eier 25% av Numedal Fiber.

Kraftomsetningen ivaretas gjennom YVE AS (Kraftriket) hvor Midtkraft har en eierandel på 7,15%.

Midtkraft har lokasjoner og ansatte i Vikersund, Lampeland og Eggedal. Det er 61 ansatte totalt i konsernet.

Selskapsstruktur

Ledelsen i Midtkraft AS

John-Arne Haugerud Administrerende direktør Mobil 90115337
Odd Røvang Produksjonssjef Mobil 93066745
Gjermund Rønning Administrasjonssjef Mobil 95864670

 

Ledelsen i Midtkraft Nett AS

Bjørg Hvidsten Daglig leder Mobil 99289831
Geir Stang Leder nett Mobil 99289844

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top