Jobb i Midtkraft

Midtkraft AS er et konsernselskap og eies med 66,6% av Modum kommune og 33,4% av Sigdal kommune med de to 100% heleide datterselskapene Midtkraft Nett AS og Midtkraft Strøm AS. Det er ca. 50 ansatte i konsernet.

Midtkraft Nett AS drifter og vedlikeholder strøm- og fibernettet i Modum og Sigdal. Nettet består av ca. 70 km regionalnettlinjer, 390 km høyspentlinjer, 210 km høyspentkabel, 660 km lavspentlinjer, 690 km lavspentkabel og 800 nettstasjoner. Selskapet har over 13.300 nettkunder, hvor de fleste nå har fått installert automatisk måleravlesning. Det transporteres årlig ca. 250 GWh til kundene gjennom selskapets nett.

Midtkraft Strøm AS er den lokale kraftleverandøren i Modum og Sigdal kommuner. Selskapet har som målsetting å tilby husholdninger og næringsvirksomhet i regionen kraft og varmepumper til konkurransedyktige priser, samtidig som det skal sikres en rimelig avkastning på de verdier som ligger i selskapet.

Midtkraft Strøm AS søker:

Montør - Varmepumper

Vi søker etter en person til montering og service av varmepumper.
Det kan i perioder også være aktuelt å bistå Midtkraft Nett AS.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som energimontør og/eller gr. L
 • F-gass sertifisert
 • Førerkort klasse BE (CE), truckførerbevis

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du tar eierskap til oppgavene og er opptatt av kvalitet
 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Du trives med å jobbe ute
 • Du har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Full opplæring på våre varmepumper
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Servicebil
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Spørsmål om stillingen kan rettes til markedssjef Trond Lindseth på telefon 32783288, mobil 99289828.

Søknadsfrist: 10.12.2017

Søknad med vitnemål og attester sendes til: post@midtkraft.no

Midtkraft Nett AS søker:

Energimontør

Vi søker etter montør til oppgaver innen drift/vedlikehold og utbygging av nettet.

Hovedoppgaver:

 • Kabel- og linjemontasje
 • Bygging av nye anlegg etter forskrifter, normer og REN-standard
 • Drifts- og vedlikeholds-oppgaver
 • Feilretting

Faglige kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som Energimontør
 • Erfaring med fibermontasje
 • Erfaring med AMS-prosjekter
 • Erfaring med AUS-arbeid
 • Førerkort klasse BE, CE, truckførerbevis, kranførerbevis

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du tar eierskap til oppgavene og er opptatt av kvalitet
 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Du trives med å jobbe ute
 • Du har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Servicebil
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Deltagelse i vaktordning kan bli pålagt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder nett Geir Stang på telefon 32783271, mobil 99289844.

Søknadsfrist: 10.12.2017

Søknad med vitnemål og attester sendes til: post@midtkraft.no

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top