Jobb i Midtkraft

Midtkraft AS er et konsernselskap og eies med 66,6% av Modum kommune og 33,4% av Sigdal kommune med de to 100% heleide datterselskapene Midtkraft Nett AS og Midtkraft Strøm AS. Det er ca. 50 ansatte i konsernet.

Midtkraft Nett AS drifter og vedlikeholder strøm- og fibernettet i Modum og Sigdal. Nettet består av ca. 70 km regionalnettlinjer, 390 km høyspentlinjer, 210 km høyspentkabel, 660 km lavspentlinjer, 690 km lavspentkabel og 800 nettstasjoner. Selskapet har over 13.300 nettkunder, hvor de fleste nå har fått installert automatisk måleravlesning. Det transporteres årlig ca. 250 GWh til kundene gjennom selskapets nett.

Midtkraft Strøm AS er den lokale kraftleverandøren i Modum og Sigdal kommuner. Selskapet har som målsetting å tilby husholdninger og næringsvirksomhet i regionen kraft og varmepumper til konkurransedyktige priser, samtidig som det skal sikres en rimelig avkastning på de verdier som ligger i selskapet.

Energiingeniør

Vi søker etter energiingeniør til planlegging og prosjektledelse av oppgaver innen nyanlegg, rehabilitering og drift/vedlikehold. Nettvirksomheten er inne i en utviklingsfase når det gjelder systemer og rutiner.

Ansvarsområder:

 • Prosjektering/prosjektledelse av nye nettanlegg
 • Prosjektering/prosjektledelse ved rehabilitering av nettanlegg
 • Prosjektering/prosjektledelse av drift/vedlikeholdsoppgaver
 • Utarbeide forprosjekter og vurderinger av løsninger
 • Oppfølging av entreprenører på prosjekter
 • Dokumentasjon og kvalitetssikring av nettinformasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniørhøyskole, evt. Teknisk Fagskole
 • Erfaring fra nettselskaper ønskelig
 • God kjennskap til relevant dataverktøy
 • Montørsertifikat innen fagområdet er en fordel

Vi søker en person som er:

 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Konstruktiv og liker å arbeide i team
 • Positiv og har gode kommunikasjonsegenskaper

Deltakelse i vaktordning må påregnes for kvalifiserte personer.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Kurs/opplæring innen fagområdet
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder Nett, Geir Stang.

Søknadsfrist: 15.08.2018

Søknad med vitnemål og attester sendes til

Midtkraft Nett AS
Øvre Nedmarken 15
3370 Vikersund

Merkes "Energiingeniør"

 

Telefon: 32783278

Epost: post@midtkraft.no

2 stk. Energimontør / Fibermontør

Midtkraft AS står foran flere store fiberutbyggingsprosjekter. I den forbindelse søker vi initiativrike, selvstendige og resultatorienterte montører til utfordrende og varierte oppgaver i disse prosjektene samt oppgaver innen drift, vedlikehold og utbygging av el-nettet.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i:

 • Linjemontasje av fiberoptiske kabler i forsyningsnettet til eget område
 • Drift og vedlikehold av fibernett/el-nett
 • Oppfølging og ansvar for egne prosjekter
 • Ledelse/tilrettelegging av arbeidslag
 • Delta i prosjekter med planlegging
 • Kontakt med grunneiere, kunder og leverandører
 • Aktivt søke fremtidsrettede løsninger
 • Dokumentering/registrering/merking

Utdannelse/erfaring:

 • Fagbrev og erfaring som energi-/elkraftmontør
 • Relevant erfaring innen fiber er en fordel
 • Erfaring som bas er ønskelig
 • God kjennskap til HMS-arbeid
 • Førerkort kl. BE
 • God kjennskap til PC og tilhørende verktøy

For stillingene gjelder:

Midtkraft Nett/Strøm søker kandidater med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, som ønsker å skape resultater sammen med andre. Ved ansettelse vektlegges erfaring, faglig dyktighet, interesse for faget, vilje til fleksibilitet samt sikkerhet i arbeidet.

Deltagelse i vaktordning må påregnes for kvalifiserte personer.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Kurs/opplæring innen fagområdet
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

Arbeidsted er Midtkrafts nettområde. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder Nett, Geir Stang og Leder Ekom, Stian Engen.

Søknadsfrist: 15.08.2018

Søknad med vitnemål og attester sendes til:

Midtkraft Nett AS
Øvre Nedmarken 15
3370 Vikersund

Merkes "Energimontør/fibermontør"

 

Telefon: 32783278

Epost: post@midtkraft.no

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top